Chenes (region)

maya majowie dom jukatan yucatan campeche
Majański dom o tradycyjnej konstrukcji gdzieś w regionie Chenes, Campeche, Meksyk (fot: P.A. Trześniowski 2021)

Mezoameryka, Niziny Majów, Chenes, Campeche, Jukatan, Meksyk

Region Chenes położony jest w północno-wschodniej części obecnego meksykańskiego stanu Campeche na Półwyspie Jukatan. Region Chenes obejmuje obszar 800 km², od obecnej osady Hopelchen (maaya t’aan: pięć jaskiń) na północy do Dzibalchen (maaya t’aan: siedem jaskiń) na południu. Nazwa regionu Chenes pochodzi od słowa chen (maaya t’aan: jaskinia/studnia/lej krasowy). Terminem chen w czasach klasycznej cywilizacji Majów określało się ceremonialne centra wielkich miast. Podobnie nazywano również osady w regionie Chenes, które przy okazji poszczycić się mogą dużą ilością głębokich lejów krasowych, z których najsłynniejszą była Gruta de Xtacumbilxunan.

Historia regionu Chenes

Maya cottage dom o tradycyjnej konstrukcji
Na granicy światów: po lewej dom Majów o tradycyjnej konstrukcji, lecz z wykorzystaniem współczesnych materiałów jak blacha na szczycie dachu. Obok współczesna przybudówka. Bolonchen, Campeche, Jukatan, Meksyk
(fot: P.A. Trześniowski 2021)

Najstarsze ślady działalności ludzkiej w regionie Chenes sięgają okresu środkowo-preklasycznego, jak np. Dzibilnocac, Santa Rosa Xtampak czy w jednej z dwóch cenot w Xcalumkin, gdzie w trakcie wykopalisk archeologicznych znaleziono ceramikę pochodzącą jeszcze z tego okresu . Okres największego rozkwitu regionu Chenes przypadał na okres klasyczny. Wydaje się, że w okresie postklasycznym obszar został na wpół opuszczony, a jeszcze później, w okresie kolonialnym, został zamieszkany przez grupę etniczną Kejache. Z okresu kolonialnego znaleźć tu można sporo miejscowości z typową dla hiszpańskich kolonizatorów zabudową. W centrum Iturbide widać resztki umocnień wzniesionych po wybuchu Wielkiej Insurekcji Majów (1847-1935). Region Chenes do dziś zamieszkany jest przez duże społeczności Majów.

Eksploracja regionu Chenes

catherwood bolonchen xtacumbilxunan gruta cave jaskinia
Gruta de Xtacumbilxunan, Bolonchen, Campeche, Meksyk (Frederick Catherwood)

Region Chenes, jako pierwsza, eksplorowała para znanych odkrywców, podróżników i prekursorów archeologii Majów: John L. Stephens i Frederick Catherwood. Znane są ich relacje np. z Santa Rosa de Xtampak, jednak z regionem Chenes w spuściźnie Stephensa i Catherwooda kojarzona jest przede wszystkim słynna jaskinia z Bolonchen (maaya t’aan: dziewięć jaskiń) – Gruta de Xtacumbilxunan. Oryginalną drabinę z czasów Stephensa i Catherwooda można było oglądać w Bolonchen jeszcze kilka lat temu. Niestety Gruta de Xtacumbilxunan uległa zawaleniu, zaś widoczna na rycinach Catherwooda drabina zniszczeniu.

stephens catherwood bolonchen xtacumbilxunan gruta cave jaskinia
Gruta de Xtacumbilxunan w Bolonchen, Campeche, Meksyk z oryginalną drabiną z czasów Stephensa i Catherwooda (fot: P.A. Trześniowski 2019)

W latach 1881-1891 stan zachowania różnych budowli w regionie Chenes dokumentował fotograficznie Teobert Maler. Na początku XX stulecia po regionie Chenes podróżowali Eduard Seler i Herbert Spinden. W 1936 r. Harry E.D. Pollock odwiedził wiele stanowisk w Chenes, pozostawiając szczegółowy opis ich architektury.

Badania archeologiczne regionu Chenes

W 1949 r. George W. Brainerd badał ceramikę w Dzibilnocac i Santa Rosa Xtampak. Niestety, śmierć Brainerda przerwała te badania, choć później potwierdzono niektóre z jego wniosków jak np. występowanie w regionie Chenes ceramiki Pizarra. W 1956 r. Ricardo de Robina przeprowadził badania powierzchniowe w Hochob, a następnie wykonał szkic centralnej części Tabasqueno. W 1973 r. Fundacja Archeologiczna Nowego Świata (NWAF) pod dyrekcją Raya T. Matheny’ego i z udziałem Freda Nelsona zrealizowała w regionie Chenes kilka projektów. Na początku lat 80. George F. Andrews odwiedził Tabasqueno i opisał m.in. konstrukcję z czworokątną podstawą (wieżę), znaną wśród mieszkańców regionu jako El Reloj. Najnowszą publikację na temat ceramiki regionu Chenes opracowała Lorraine Williams-Beck, która przeanalizowała materiał z 23 stanowisk archeologicznych.

tabasqueno chenes, campeche maya ruins ruiny majów
Centralny plac w Tabasqueno, Campeche, Meksyk z główną strukturą pałacową i świątynną wieżą w stylu Chenes zaraportowaną przez George’a F. Andrewsa w 1984 r.
(fot. P.A. Trześniowski 2019)

Kultura regionu Chenes

xtampak chenes santa rosa campeche earthmonster witz zoomorph portal zoomorficzny
Jeden z portali zoomorficznych w Santa Rosa de Xtampak, Campeche, Meksyk
(fot: P.A. Trześniowski 2022)

Charakterystycznym elementem kulturowym regionu Chenes jest styl architektoniczny o tej samej nazwie. Późnoklasyczny styl Chenes kojarzony jest przede wszystkim z zoomorficznymi portalami i kolumnami masek przedstawiających istoty ponadnaturalne na narożnikach świątyń. W stylu Chenes występują też jednak wieże, które podobnie jak w stylu architektonicznym Rio Bec mogły symbolizować piramidy i zaokrąglone narożniki budynków – cecha charakterystyczna dla Rio Bec. Najsłynniejsze stanowiska prezentujące architekturą typową dla stylu Chenes to Santa Rosa de Xtampak, Dzibilnocac, Hochob i Tabasqueno. Architektura regionu Chenes wykazuje również cechy wspólne ze stylem architektonicznym Puuc. Jest to przede wszystkim sztukateria w postaci zdobiących elewacje budynków półkolumn.

xtampak chenes santa rosa maya ruins ruiny majow campeche
Pałac w Santa Rosa de Xtampak z bocznymi wieżami i świątyniami z zoomorficznymi portalami na szczytach – egzemplum stylu architektonicznego Chenes
(fot: P.A. Trześniowski 2022)
Przemek Trześniowski

© Przemek A. Trześniowski | archeologia.edu.pl

Bibliografia:

Andrews, George F. (1984) Estudio arquitectónico de sitios de Yucatán y Campeche. Informe de trabajo de campo de la temporada 1984. Archivo de la Sección de Arqueología del Centro Regional de Yucatán, INAH, Mérida.

Gendrop, Paul (1983) Los estilos Río Bec, Chenes y Puuc en la arquitectura Maya. UNAM, México

Williams-Beck, Lorraine (1999) Tiempo en trozos: Cerámica de la Región de los Chenes, Campeche, México. Gobierno del
Estado de Campeche, México