Chultun, chultunób – tajemnicze cysterny Majów

chultun Rio Bec Maya blondynka
Wejście do chultunu na stanowisku archeologicznym Rio Bec B. południowo-wschodnie Campeche, Meksyk (fot: P.A. Trześniowski 2022)

Mezoameryka, archeologia, cywilizacja, Majów, Maya, Majowie, chultun, czultun, jaskinie, religia

xtampak santa rosa chultun Campeche Meskyk Mexico
Wejście do chultunu na stanowisku Santa Rosa de Xtampak, w Campeche, Meksyk
(fot: P.A. Trześniowski 2022)

Chultun (l.mn. chultunób) to wykute w skale cysterny o kształcie kulistym lub dzwonowatym z bardzo wąskim wejściem w formie tunelu, otwierającego się w ich sklepieniu. Przeznaczenie chultunób jest przedmiotem debaty od ponad stulecia. O ile funkcja magazynów żywności pozostaje najczęściej akceptowaną propozycją, archeologia eksperymentalna dowiodła jednak, że żaden z głównych produktów żywnościowych Majów nie mógł być w nich przechowywany z uwagi na wilgoć. Archeologia znalazła się więc w impasie, opowiadając się za funkcją, którą obalają dane empiryczne (Brady & Layco 2019).

Chultun jako cysterna do magazynowania żywności

Utylitarne przeznaczenie chultunób ugruntowane zostało na podstawie badań jakie przeprowadził Dennis E. Puleston (1965 i 1971) w Tikal oraz badań eksperymentalnych. Wykuł on własny chultun, by udowodnić, że przeznaczone one były do przechowywania żywności. Niestety, cała zgromadzona żywność nie wytrzymała w cysternie 11 tygodni. Ku zadziwieniu naukowców, orzeszki darzymleczni (Brosimum alicastrum) wytrzymały w czultunie aż 13 miesięcy. Darzymlecznia (ramón) jest jednak rezerwowym składnikiem diety Majów, wybieranym jedynie wtedy, gdy nie mieli innych źródeł żywności. Puleston zauważył, że większość chultunób znajduje się na peryferiach miast, nie w ich centrach. Na tej podstawie odmówił im zatem funkcji religijnej. Takie postrzeganie chultunób pokutuje, niestety, do dziś (Cagnato 2017).

Chultun jako sztuczna jaskinia

Archeologia jaskiniowa Majów, ze swą wizją szczególnego usytuowania przestrzeni podziemnych w kosmologii Mezoameryki, pozwala jednak spojrzeć na problem funkcji chultunób z zupełnie inny sposób. Wiele czultunów ma kosmologiczne usytuowanie wzdłuż centralnych linii danego założenia, jak późnopreklasyczny Chultun 5D-6 znajdujący się pod jedną z najstarszych budowli Północnego Akropolu w Tikal. Chultunób umieszczane bywają pod głównymi strukturami lub placami, blisko budowli o przeznaczeniu ceremonialno-administracyjnym. W Uaxactun chultun umiejscowiony jest tuż pod stelą 17, dwie stele są sparowane z czultunami w Zapote Bobal (Brady & Layco 2019; Cagnato 2017). Co najmniej trzy czultuny znajdują się na szczycie wzgórza świątynno-pałacowego w Hochob w regionie Chenes.

chultun Hormiguero Rio Bec Campeche Meksyk Mexico
Zrujnowany chultun znajdujący się obok dworca VI w Hormiguero, Rio Bec, południowo-wschodnie Campeche, Meksyk (fot: P.A. Trześniowski 2023)

Chultunób, w szczególności wczesnoklasyczne często łączone były pod ziemią po kilka wąskimi korytarzami, a ich kształty różniły się znacznie. Chultun w Topoxté składa się z aż dwunastu komór! Chultunób często wykonywane były w naturalnych jaskiniach, poprzez modyfikację wejść, jak zidentyfikowany w ten sposób jeszcze przez Alfreda Tozzera chultun 3 w Nakum. James Brady (2019) uważa zatem, że chultunób to przestrzenie ceremonialnie – mniej lub bardziej sztuczne jaskinie. Miejsca odprawiania obrzędów również przez zwykłych ludzi.

chultun Rio Bec
Wejście do chultunu na stanowisku archeologicznym Rio Bec B w Campeche
(fot: P.A. Trześniowski 2022)

Chultunób jako cysterny na wodę

Już na przełomie lat 60. i 70. XX w Dennis E. Puleston wykazał, że chultunób nie nadawały się jako cysterny na wodę, o ile ich ściany nie zostałyby wcześniej szczelnie pokryte nieprzepuszczalną warstwą tynku. Jednak z zapisu archeologicznego wiemy, że chultunób na południowych Nizinach Majów nie były wykańczane w ten sposób. Osobną kwestią pozostają jednak chultunób na północnych Nizinach, szczególnie we Wzgórzach Puuc, gdzie lustro wód gruntowych znajdowało się znacznie niżej (60 m poniżej poziomu gruntu). Przykłady chultunób z kołnierzami do kierowania wód opadowych w stronę wlotu, umieszczanych na akropolach znajdują się w Kabah, Oxkintok i wielu innych stanowiskach w regionie Puuc, a nawet w Ek Balam na północy półwyspu Jukatan.

Bibliografia:

Brady, Jame E. (2004) Constructed landscapes: exploring the meaning and significance of recent discoveries of artificial caves, „Ketzalcalli” 1, s. 2-17

Brady, James; Wendy Layco (2018) Maya Cultural Landscapes and the Subterranean: Assessing a Century of Chultun Research, „International Journal of Archaeology” 6(1), s. 46-55 doi: 10.11648/j.ija.20180601.16

J. E. Brady and G. Veni (1992) Man-made and pseudo-karst
caves: the implications of sub-surface geologic features within
Maya centers
, „Geoarchaeology” 7 (2), 149-167

Cagnato, Clarissa (2017) Underground pits [chultunes] in the
southern Maya lowlands: excavation results from classic period
Maya sites in Northwestern Petén
, „Ancient Mesoamerica” 28(1), s. 75-94

Calderón Z. & B. Hermes (2005) Chultunes en los alrededores de la
laguna Yaxha, Petén, in XVIII Simposio de Investigaciones
Arqueológicas en Guatemala, 2004
, (in:) J. P. Laporte, B. Arroyo &
H. Mejía (eds.), Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y
Etnología, 2005. s. 111-130

King, Eleanor M; .J. E. Brady, L. C. Shaw, A. B. Cobb, C. L. Kieffer,
M. L. Brennan and C. L. Harris (2012) Small caves and sacred
geography: a case study from the prehispanic Maya site of
Maax Na, Belize
, „Latin American Antiquity” 23 (4), s. 611–628

Puleston, Dennis E. (1965) The chultuns of Tikal, „Expedition Magazine” 7 (3), Penn Museum, s. 24-39

Puleston, Dennis E. (1971) An experimental approach to the function
of classic Maya chultuns
, „American Antiquity” 36, s. 322-335

Tozzer Alfred M. (1913) A preliminary study of the prehistoric
ruins of Nakum, Guatemala
. Memoirs of the Peabody Museum
of American Archaeology and Ethnology V(3), Cambridge: Harvard University

6 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *