XI Maya at the Lago 2022

Archeologia, Majów, Maya, konferencje

Maya at the Lago – konferencja w Davidson, Karolina Północna, USA, 28/04/2022 01/05/2022 celebrująca karierę naukową Davida Freidela. Przemykając wokół głównych stanowisk archeologicznych, w których prace badawcze prowadził David Freidel: Cerro Maya, Yaxuna i El Peru (Waka), koncentrowała się na niełatwych zagadnieniach tranzycji z okresu preklasycznego w okres klasyczny, nazywanego na jednych stanowiskach schyłkowym preklasykiem, na innych w tym samym czasie – protoklasykiem. Konferencja zorganizowana została przez American Foreign Academic Research (AFAR).

The Material of Majesty: The Paper Crown & the Segmented Crown Images, Contexts, Artifacts – David Freidel

Wydarzenia z 8 bak’tunu to nie tylko entrada z 378 r.n.e., ale siłą rzeczy na Nizinach Majów sporo jest epigraficznych odniesień do tego punktu zwrotnego w historii Majów. Historia pisana przez zwycięzców, czyli entrada wspominana w inskrypcjach z Tikal, El Peru (Waka), czy Naachtun. Wielkie protoklasyczne „przeprowadzki”, a właściwie sztafety ognisk cywilizacji z Ichkabal do Dzibanche, z Cerro Maya do Santa Rita Corozal, z Uaxactun do Tikal, z Yaxnohcah do Naachtun i Calakmul oraz z El Mirador do El Tintal, być może spowodowane wpływami Teotihuacan na Niziny Majów.

Dangerous Transitions: Tracking Ajaw Across the 8th Baktun – Debra Walker, Kathryn Reese-Taylor, Felix Kupprat
Centering the World: Mountains, the Sea, and the Tree – Travis Stanton & Kathryn Brown

Pierwsze wyniki wykopalisk archeologicznych w grupie piramid triadycznych na stanowisku Actuncan w Belize.

Frontiers in Late Pre-Classic Maya Politics: Reflections from Preliminary Investigations Into the Triadic Group at Actuncan, Belize – David Mixter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *