MEZOAMERYKA

Nauka

Na łamach portalu MEZOAMERYKA prezentujemy najnowsze odkrycia naukowe, dotyczące archeologii, epigrafiki, archeoastronomii, etnologii i antropologii Ameryki Środkowej. Nauka jest sposobem w jaki rozumiemy i językiem jakim opisujemy świat.

Wiedza

Wiadomości z zakresu geografii, geologii, biologii i innych dziedzin opisujących w jakiejkolwiek formie Mezoamerykę. Wiedza interdyscyplinarna, pozwalająca poznać ten jeden z najciekawszych rejonów naszej planety.

Informacje

Aktualne informacje dotyczące toczących się ekspedycji, konferencji, webinarów, publikacji i badań w regionie Mezoameryki. Informacje sprawdzone i wiarygodne, pozwalające również bezpiecznie poruszać się po Mezoameryce.