Czarny wyjec jakatański (Alouatta pigra)

wyjec małpa howler, monkey jukatan, mezoameryka natura przyroda alouatta pigra
Czarny wyjec jakatański (Alouatta pigra) w Belmopan, Belize (fot: P.A. Trześniowski 2020)

Mezoameryka, przyroda, natura, zwierzęta, ssaki, małpy, wyjec, howler monkey, ba’atz’

wyjec małpa howler, monkey jukatan, mezoameryka natura przyroda alouatta pigra
Młody czarny wyjec jakatański (Alouatta pigra) w Hormiguero, południowo-wschodnie Campeche, Jukatan, Meksyk (fot: P.A. Trześniowski 2021)

Czarny wyjec jakatański (Alouatta pigra) / czarny wyjec gwatemalski to największa małpa w Mezoameryce i w Ameryce Środkowej. Jest tym samym jednym z największych gatunków małp Nowego Świata. Czarny wyjec jakatański występuje jedynie na półwyspie Jukatan oraz na obszarach do niego bezpośrednio przyległych: w południowym Belize, Gwatemali, Tabasco i Chiapas. Zakłada się, że ten ograniczony obszar występowania czarnego wyjca jukatańskiego zredukowany został w wyniku presji sympatrycznego gatunku wyjca płaszczowego (Alouatta palliata), który wszedł do Ameryki Środkowej po ponownym otwarciu przejścia poprzez Przesmyk Panamski (Tierra Firme) w piacencie, niecałe trzy miliony lat temu i odkrytej przez genialnego samouka Alfreda R. Wallace’a wielkiej fali wymiany biosfer, jaka wtedy nastąpiła (Great American Biotic Interchange).

Największa małpa Mezoameryki

wyjec małpa howler, monkey jukatan, mezoameryka natura przyroda alouatta pigra
Czarny wyjec jakatański (Alouatta pigra) w południowo-wschodnim Campeche, Jukatan, Meksyk (fot: P.A. Trześniowski 2021)

Czarny wyjec jakatański (Alouatta pigra) osiąga wagę ponad 11 kg (samiec) i ponad 6 kg (samica). Długością ciała do 64 cm lekko przerasta czepiaka trójbarwnego (Ateles geoffroi vellerosus) ma jednak od niego znacznie krótszy ogon, dorastający jedynie do 69 cm. Żywi się głównie liśćmi, a większość dnia spędza trawiąc to co zjadł, czyli na odpoczynku. Również pod względem wydawanych dźwięków czarny wyjec jukatański jest prawdziwym rekordzistą. Jak głosi Księga Rekordów Guinessa, donośny głos wyjca może być słyszalny z odległości aż 4,8 km.

wyjec małpa howler, monkey jukatan, mezoameryka natura przyroda alouatta pigra
Siesta – ulubione zajęcie czarnych wyjców jakatańskich (Alouatta pigra). Południowo-wschodnie Campeche, Jukatan, Meksyk (fot: P.A. Trześniowski 2021)

Wyjec…

Czarne wyjce jakatańskie (Alouatta pigra) w ruinach Calakmul, Campeche, Jukatan, Meksyk (fot: P.A. Trześniowski 2021)

Samiec czarnego wyjca jukatańskiego (Alouatta pigra) ma przerośniętą kość gnykową w pobliżu strun głosowych, która działa jak naturalny wzmacniacz, stając się źródłem donośnego dźwięku. Wyjce żyją w niedużych grupach, składających się zwykle z jednego lub dwóch samców i kilku samic z młodymi. Młode samce opuszczają rodzinę podczas, gdy samice w niej pozostają.

wyjec małpa howler, monkey jukatan, mezoameryka natura przyroda alouatta pigra
Czarny wyjec jakatański (Alouatta pigra) chwytnym ogonem posługuje się niczym piątą kończyną. Południowo-wschodnie Campeche, Jukatan, Meksyk
(fot: P.A. Trześniowski 2021)

Wyjce w mitologii Majów

Wyjec w maaya t’aan, języku Majów północnego Jukatanu to ba’atz’. W mitologii Majów wyjce utożsamiane były ze skrybami – specjalistami od majańskich inskrypcji zapisywanych w kodeksach, wykuwanych w skalnych monumentach i w drewnianych panelach, malowanych na ceramice. Skrybowie mieli bardzo wysoką pozycję w społecznej hierarchii Mezoameryki. Skrybowie Majów wywodzili się bowiem zwykle z królewskiej krwi. W micie kreacyjnym Majów: Popol Vuh w wyjce zamienieni zostali starsi bracia Bohaterskich Bliźniaków: Hunbatz i Hunchouén (oba imiona w języku jakim spisana została Popol Vuh – quiche). Wyjce żyjące w selwie są zaś ich potomkami.

wyjec małpa howler, monkey jukatan, mezoameryka natura przyroda alouatta pigra
Czarne wyjce jakatańskie (Alouatta pigra) na centralnym placu Calakmul, w południowo-wschodnim Campeche, Jukatan, Meksyk są przyzwyczajone do turystów
(fot: P.A. Trześniowski 2019)

Zagrożony gatunek

Czarny wyjec jakatański (Alouatta pigra) jest, podobnie jak czepiak trójbarwny (Ateles geoffroi vellerosus) gatunkiem zagrożonym, głównie ze względu na utratę siedlisk, postępującą w wyniku masowej deforestacji półwyspu Jukatan, tak na terenie Gwatemali jak i w Meksyku. Jego populacja spadła w ciągu ostatnich dekad o 60%.

Bibliografia:

Alouatta pigra – Science Direct

Horwich, R.H., Johnson, E.D. (1986) Geographical distribution of the black howler (Alouatta pigra) in Central America, „Primates” 27, s 53-62 https://doi.org/10.1007/BF02382522

Ostro, Linde E.T; Scott C Silver, Fred W Koontz, Truman P Young, Robert H Horwich (1999) Ranging behavior of translocated and established groups of black howler monkeys Alouatta pigra in Belize, Central America, „Biological Conservation” 87(2), s. 181-190,
https://doi.org/10.1016/S0006-3207(98)00061-5

Rangel-Negrín, Ariadna; Pedro A.D. Dias, Roberto Chavira, Domingo Canales-Espinosa (2011) Social modulation of testosterone levels in male black howlers (Alouatta pigra), „Hormones and Behavior” 59(1), s. 159-166, https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2010.11.005

Smith, James Dale (1970) The Systematic Status of the Black Howler Monkey, Alouatta pigra Lawrence, „Journal of Mammalogy” 51(2), American Society of Mammalogists, s. 358-369