El Tintal, Peten

Mezoameryka, Niziny Majów, cywilizacja, Maya, preklasyk, Peten, Gwatemala, Jukatan, El Tintal, El Mirador, stanowiska archeologiczne, Pierwsze Królestwo Węża

El Tintal Mirador Peten Gwatemala
Piramida triadyczna La Danta w El Mirador. Widok ze szczytu piramidy triadycznej Mano de Leon w El Tintal, Niecka Mirador, Peten, Gwatemala
(fot: P.A. Trześniowski 2022)

El Tintal to późnopreklasyczne stanowisko archeologiczne położone w północnej części Peten w Gwatemali, w odległości 20 km na południe od El Mirador. El Tintal jest połączone siecią dróg – sacbeób z innymi preklasycznymi ośrodkami Majów w Niecce Mirador-Calakmul, należało do pierwszego wielkiego organizmu państwowego na Nizinach Majów. W Niecce Mirador rozmiarami El Titnal ustępuję jedynie samemu El Mirador. El Tintal połączone jest z El Mirador za pomocą drogi – sacbé, która ma 20 km długości, 20 m szerokości i nawet kilkanaście metrów wysokości.

El Tintal Peten Gwatemala Guatemala Mano de Leon Nakbe
Piramida triadyczna 1 w Nakbe, obserwowana ze szczytu piramidy triadycznej Mano de Leon w El Tintal, Peten, Gwatemala z użyciem teleobiektywu o ogniskowej 600 mm (fot: P.A. Trześniowski 2022)

Odkrycie El Tintal

LiDARowy obraz El Tintal (Hansen et al. 2022: Fig 8a na licencji CC BY-SA)

El Tintal jest jednym ze stanowisk w Niecce Mirador-Calakmul, które zaraportował Ian Graham w latach 1960., jednak ponoć we wcześniejszej dekadzie dotarł tu Heinrich Berlin. Ian Graham wraz z Joyce Marcus wykonali w latach 1970. pierwsze wykopy sondażowe, zaś w latach 1990. Richard D. Hansen przeprowadził badania ratunkowe zdruzgotanej steli 1, pozostawionej w wykopie rabunkowym przez saqueadores. Hansen rozpoczął badania archeologiczne na szeroką skalę w El Tintal dopiero w 2004 r.

Architektura El Tintal

LiDARowy obraz centralnej części El TIntal – Mano de Leon

W El Tintal, jak we wszystkich preklasycznych ośrodkach w Niecce Mirador-Calakmul obecna jest monumentalna architektua triadyczna. Najwyższa piramida El Tintal – Catzin w położonej na wschód od centralnej części miasta grupie La Isla ma obecnie 50 m wysokości, kolejna, centralna piramida tiradyczna w grupie Mano de Leon 44 m. Z ich szczytów widać szczyty odległych kompleksów piramid triadycznych La Danta i El Tigre w odległym o 20 km El Mirador oraz najwyższej piramidy triadycznej odległego również o 20 km Nakbe. Szerokie aleje – sacbeób łączyły ze sobą różne części miasta oraz łączyły El Tintak z siecią innych stanowisk Niecce Mirador.

Piramida triadyczna El Pavo w kompleksie Mano de León, El Tintal, Peten, Gwatemala. U jej podnóża znaleziono stelę 1 (Hansen et al. 2022:Fig15f na licencji CC BY-SA)

Centralną budowlą El Tintal był prawdopodobnie kompleks piramid triadycznych Mano de Leon (44 m), położony w części otoczonej fortyfikacjami – głębokim rowem fortecznym o średniej szerokości 15 metrów i głębokości maksymalnej 8 m. Fosa ta ma aż 2,2 km obwodu. Na terenie Mano de Leon znaleziono 945 wykopów rabunkowych.

El Tintal Peten Gwatemala Guatemala Mano de Leon Catzin
Piramida triadyczna Catzin obserwowana ze szczytu piramidy triadycznej Mano de Leon w El Tintal, Peten Gwatemala (fot: P.A. Trześniowski 2022)

Na terenie stanowiska El Tintal znajduje się największe jak do tej pory odkryte boisko do pitz (pok-ta-pok) na centralnych i południowych Nizinach Majów.

Ikonografia z El Tintal

Wspominana już stela 1 z El Tintal miała 4 m wysokości, 2 m szerokości i 0,4 m grubości. Nie została wykonana z wapienia, a z czerwonego piaskowca, który mógł zostać przetransportowany znad Usumacinty. Steli 1 towarzyszył wapienny ołtarz. Znaleziono ją sprofanowaną i pogrzebaną. Choć na zachowanych fragmentach nie zachowałt się daty, ich stylistyka plasuje ją na starszą niż stela 29 z Tikal, zawierająca najstarszą datę w Długiej Rachubie na Nizinach Majów.

ElTintal lithics mano metate skull
Zwierzęca czaszka i artefakty lityczne porzucone przez rabusi na stanowisku archeologicznym El Tintal, Peten, Gwatemala (fot: P.A. Trześniowski 2022)

Klasyczne zmartwychwstanie

El Tintal zostało ponownie zasiedlone w epoce późnoklasycznej. Ceramiczne naczynie w zmodyfikowanym stylu kodeksowym, znalezione na terenie grupy Mano de Leon w El Tintal przedstawia późnoklasycznego władcę: Yopaat B’ahlama.

Artystyczna wizja El Tintal APANAC
Artystyczna wizja stanowiska El Tintal z rowem fortecznym zalanym przez wodę, APANAC

Bibliografia:

Hansen, Richard D. (1992) Proyecto Regional de Investigaciones Arqueológicas del Norte de Petén, Guatemala: Temporada 1990. (w:) J.P. Laporte, H. Escobedo y S. Brady (eds.) IV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 1990, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala, s. 1-28

Hansen, Richard D.; Carlos Morales-Aguilar, Josephine Thompson, Ross Ensley, Enrique Hernández, Thomas Schreiner, Edgar Suyuc-Ley, Gustavo Martínez (2022) LiDAR analyses in the contiguous Mirador-Calakmul Karst Basin, Guatemala: an introduction to new perspectives on regional early Maya socioeconomic and political organization, „Ancient Mesoamerica” s.1-40. doi:10.1017/S0956536122000244

Hansen, Richard D., Beatriz Balcárcel, Edgar Suyuc, Héctor E. Mejía, Enrique Hernández, Gendry Valle, Stanley P. Guenter, Shannon Novak (2006) Investigaciones arqueológicas en el sitio Tintal, Petén. (w:) J.P. Laporte, B. Arroyo, H. Mejía (eds.) XIX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2005, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala, s. 739-751