Chronologia Mezoameryki

Mezoameryka, archeologia, chronologia, preklasyk, klasyk, postklasyk, archaik, Paleoindianie Wszystkie państwa, cywilizacje czy religie przechodzą okresy wzrostu, rozkwitu i rozkładu, prowadzącego ku ostatecznej destrukcji. Nie inaczej było z cywilizacją Majów i tak zasadniczo przedstawia się chronologia Mezoameryki, choć w miarę rozwiązywania zagadek ich przeszłości skrytych wśród roślinności pod kamieniami w selwie, funkcje przypisywane intuicyjnie poszczególnym erom,… Czytaj dalej Chronologia Mezoameryki