28th EMC Bonn – Regionalism and Unity

28 EMC

Wayeb, konferencje, archeologia, antropologia, epigrafika, EMC 28

Logo 28th EMC Bonn (Marie Botzet)

W dniach 4-10 grudnia 2023 r. w Bonn odbyła się 28 Europejska Konferencja Majanistów (28th European Maya Conference), organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Majanistów: Wayeb – The European Association of Mayanists. Tegorocznym tematem konferencji była różnorodność w świecie Majów: Regionalism and Unity: Exploring Intracultural Variation and Commonality in the Maya Region. Gospodarzem wydarzenia był profesor Nikolai Grube oraz Uniwersytet w Bonn (Universität Bonn).

28 EMC European Maya Conference Bonn Wayeb
Prezydent Wayeb – Harri Kettunen (fot: P.A. Trześniowski 2023)

Konferencja składała się czterodniowych warsztatów z epigrafiki Majów na trzech różnych poziomach zaawansowania, podstawowym: An Introduction to Maya Hieroglyphs, zaawansowanym: Regional variation in ceremonial discourse in Classic Maya inscriptions i eksperckim: Mystery Texts, warsztatów tkackich Kaqchikel Maya Culture through the living art of weaving, kolokwium Research in the Maya Area and Mesoamerica at the University of Bonn prezentującego projekty realizowane na Uniwersytecie Bonn oraz dwudniowego sympozjum, w którym brali udział majaniści z obu stron Atlantyku.

Program 28 EMC (Paul Graf, Alejandro J. Garay Herrera)

Warsztaty epigrafiki Majów na poziomie podstawowym poprowadzili Marie Botzet i Dimitrios Markianos-Daniolos z Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya Uniwersytetu w Bonn oraz Panos Kratimenos z Uniwersytetu w Londynie (University College London). Zajęcia te stanowiły wprowadzenie do epigrafiki Majów, w tym historię odszyfrowywania i zasady działania systemu pisma. Po kilku dniach warsztatów uczestnicy mogli czytać proste inskrypcje, śledzić obliczenia kalendarzowe i identyfikować kluczowe postacie historyczne. Była to zatem zgrabne wprowadzenie lub dobra powtórka materiału dla osób, które dawno skończyły Kurs Epigrafiki Maya i nie miały od tego czasu wiele kontaktu z dziedziną.

Program 28 EMC (Paul Graf, Alejandro J. Garay Herrera)

Warsztaty epigrafiki Majów na poziomie zaawansowanym Regional variation in ceremonial discourse in Classic Maya inscriptions poświęcono podobieństwom i różnicom w praktykach ceremonialnych na trzech wybranych dworach Nizin Majów: Tikal, Copan i Tonina w okresie klasycznym. Omówiono opisane w inskrypcjach rytuały kalendarzowe, pogrzebowe i koronacyjne w trzech wspomnianych stolicach, identyfikując ich zróżnicowanie w czasie pomiędzy poszczególnymi ośrodkami oraz lokalne wariancje składniowe w opisach ceremonii. Warsztaty prowadzili Felix Kupprat z UNAM (Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México) oraz Alejandro J. Garay Herrera i Guido Krempel z Uniwersytetu w Bonn.

Warsztaty eksperckie z epigrafiki Majów poprowadzili Nikolai Grube, Christian Prager i Elisabeth Wagner z Uniwersytetu w Bonn, zaś warsztaty tkackie Ana Lucía Sebaquijay z Universidad de San Carlos w Gwatemali i pochodząca z San Martín Jilotepeque w departamencie Chimaltenango w Gwatemali María Francisca Elías Canás studiująca obecnie na Uniwersytecie w Bonn.

Sympozjum 28 EMC podzielone zostało na pięć tematycznych części: Regional Developments and Interactions in Maya Art and Writing, Regional Aspects in Classic Maya Architecture and Settlement Patterns, The Maya and Beyond: Intra- and Intercultural Relations, Historical and Contemporary Perspectives on Maya Regionalism and Unity oraz Highland Lowland Maya Interactions.

Europejska Konferencja Majanistów, organizowana corocznie przez Wayeb, to także okazja do zapoznania ze wspaniałą kulturą dawnej Europy. W 12 r. p.n.e. założono tu obóz rzymski Bonna, który w kolejnym stuleciu zastąpiony został przez wielki Castra Bonnensis. Bonn, miasto Bethovena, cieszy oczy barokową i klasycystyczną architekturą. W 38 r. p.n.e. na terenie pobliskiej Kolonii założono Oppidum Ubiorum, przesiedlając tutaj podbite plemiona germańskie. Colonia Claudia Ara Agrippinensium – Colonia Agrippinensis stało się następnie stolicą prowincji Germania Inferior. Katedra w Kolonii, wybudowana w stylu klasycznego gotyku, jest dziś najwspanialszym architektonicznym skarbem regionu.

W dniu po zakończeniu konferencji 28 EMC na Uniwersytecie w Bonn odbyło się spotkanie majanistów poświęcone możliwościom realizacji badań archeologicznych w regionie Chacula w północno-zachodniej Gwatemali. Region ten obejmuje m.in. słynne jaskinie Quen Santo, opisane w czasach początków archeologii Majów przez Edwarda Sellera oraz spore, dotąd nieprzebadane cenoty

28 EMC European Maya Conference Bonn Wayeb
Ceremonia przekazania flagi Wayeb z Bonn do Perugii (fot: P.A. Trześniowski 2023)

Na miejsce kolejnej konferencji – 29 EMC Europejskie Stowarzyszenie Majanistów Wayeb wybrało słoneczną Italię. Konferencja odbędzie się jesienią, w dniach 7-13 października 2024 w Perugii. Do zobaczenia 🖖🤠

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *